ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำเปิดคสล. ห้วยกรวด จากหมู่บ้านเนินเต็งวิลล่า หมู่ที่ ๕ ถึงหมู่บ้านกีรติ๓ หมู่ที่๕ ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)