ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำเปิด คสล.ห้วยยายเจ๋ง จากถนนบ้านสวน ๑๑ ถึงสุดเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)