ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ภายในซอยบ้านสวน-เลี่ยงเมือง ๑๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)