ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ ยี่ห้อ ATEC รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๓-๐๐๙๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น