ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ (พร้อมอุปกรณ์)ยี่ห้อ ACER รุ่น M ๒๖๑ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๐-๐๐๗๐ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง