ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถกระบะสองตอน ยี่ห้อ TOYOTA VIGO ทะเบียน กพ ๓๐๙๕ ชลบุรี รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๘-๐๐๑๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง