ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง