ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคา รับจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๕-๔๐๖๗ ชลบุรี จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง