ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะ หมู่บ้านกีรติ(วัดชมภูแก้ว)บริเวณสวนสาธารณะหมู่บ้านกีรติ(วัดชมภูแก้ว)หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)