ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รับจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายผิว ค.ส.ล.บริเวณศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านสวน จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง