ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ