ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำเปิด คสล.ห้วยทวน จากถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ถึงซอยบ้านสวน-หนองข้างคอก๓๑หมู่ที่๑ ตำบลหนองข้างคอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)