ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๒-มีนาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง