ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้งานสำหรับเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ รุ่น T๒๐๐ รหัสครุภัณฑ์ ๔๔๑-๖๑-๐๐๗๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง