ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รับจ้างซ่อมรถกวาดดูดฝุ่น ทะเบียน ๘๔-๗๓๕๙ ชลบุรี รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๐-๔๖-๐๐๐๑ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง