ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขายของรางวัลการแข่งขันกิจกรรมเกมการศึกษา จำนวน ๑๐ รายการ (โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเทศบาลเมืองบ้านสวน ประจำปี ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง