ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาซื้อแท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์