ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะ หมู่บ้านกีรติ (วัดชมพูแก้ว)หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านสวน (ครั้งที่๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)