ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในซอยหมู่บ้านเขาน้อยวิลล่า จุดเริ่มต้นโครงการ บ้านเลขที่ ๒๒๕/๙๐,๒๒๕/๑๔๐ ถึง จุดสิ้นสุดโครงการ ๒๒๕/๒๔,๒๒๕/๑๘๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)