ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาบริเวณบ้านพักอาศัยพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน(ศูนย์สันติภูมิ)อาคาร A ตำบลบ้านสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง