ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายและสะแกนเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง