ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง