ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ ใช้สำหรับรถยนต์บรรทุกเทท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น FTR๓๓F๒E ทะเบียน ๘๔-๖๖๐๔ ชลบุรี รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๑-๐๐๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง