ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาโดม ภายในศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(แห่งที่๑)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)