ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้สำหรับรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ ยี่ห้อ ISUZU ทะเบียน กย ๑๕๒๓ ชลบุรี รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง