ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ภายในซอยบ้านสวนเศรษฐกิจ ๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)