ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำเปิด คสล. ต่อจากรางระบายน้ำเดิมบ้านสวนเศรษฐกิจ ๓๐ (ซอย๑๒) ถึงเขตทางรถไฟ และจากเขตทางรถไฟถึงถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านสวน และหมู่ที่ ๑ ตำบลหนองรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)