ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รับจ้างก่อสร้างปรับปรุงเกาะกลางและก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.บริเวณถนนเศรษฐกิจ หมู่ที่๖ ตำบลบ้านสวน จำนวน ๑ โครงการ