ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในซอยหมู่บ้านเขาน้อยวิลล่า จุดเริ่มต้นโครงการบ้านเลขที่ ๒๒๕/๙๐,๒๒๕/๑๔๐ ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ๒๒๕/๒๔,๒๒๕/๑๘๔ หมู่ที่๘ ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)