ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รับจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๕-๐๒๐๗ ชลบุรี รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๓-๐๐๒๔ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง