ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้งานสำหรับเลื่อยโซ่ยนต์ ยี่ห้อ STIHL รุ่น MS ๑๘๐ รหัสครุภัณฑ์ ๐๖๘-๖๑-๐๐๓๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง