ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงป้ายบอกชื่อถนน จ้างปรับปรุงป้ายบอกชื่อถนน ซอย ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง