ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง