ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเหลี่ยม ค.ส.ล.พร้อมก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.บริเวณถนนเลี่ยงเมืองเชื่อมถนนบ้านสวน ๙ ถึงถนนเพชรบ้านสวน หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)