ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำเปิด คสล. บริเวณห้วยทวน จากถนนพงษ์ประเสริฐถึงสะพานเข้าหมู่บ้านกีรติธานี หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)