ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รับจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๔-๖๖๐๑ ชลบุรี รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๑-๐๐๑๙ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง