ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งป้ายชื่อซอยภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)