ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมปากบ่อพักระบายน้ำพร้อมฝาเหล็กหล่อ ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)