ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รับจ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องพ่นละอองฝอยจำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง