ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเหลี่ยม ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างปรับปรุง ค.ส.ล. บริเวณถนนเลี่ยงเมืองเชื่อมถนนบ้านสวน ๙ ถึงถนนเพชรบ้านสวน หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-budding)