ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเหลี่ยม ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณถนนเลี่ยงเมืองเชื่อมถนนบ้านสวน๙ถึงถนนเพชรบ้านสวน หมู่ที่๑ หมู่ที่๒ ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)