ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาบริเวณ บริเวณซอยบ้านสวน-พระยาสัจจา ๔/๒ หมู่ที่๓ ตำบลบ้านสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง