ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง