ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกดีเซลแบบกะบะเทท้ายชนิด ๔ ล้อ ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น TFR๘๕JRQN๒(S) ทะเบียน ผษ ๖๖๒๑ ชลบุรี รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๙-๐๐๔๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง