ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาบริเวณซอยบ้านสวน-สุขุมวิท ๒๕/๑ หมู่ที่๓ ตำบลบ้านสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง