ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถดับเพลิงชนิดหอน้ำพร้อมบันไดเลื่อนอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ หมายเลขทะเบียน ผผ-๕๓๒๐ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง