สำนักการคลัง

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำเปิด ค.ส.ล. บริเวณห้วยทวน จากถนนพงษ์ประเสริฐ ถึงสะพานเข้าหมู่บ้านกีรติธานี หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาบริเวณซอยบ้านสวน-สุขุมวิท ๒๕/๑ หมู่ที่๓ ตำบลบ้านสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเหลี่ยม ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างปรับปรุง ค.ส.ล. บริเวณถนนเลี่ยงเมืองเชื่อมถนนบ้านสวน ๙ ถึงถนนเพชรบ้านสวน หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-budding)

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเหลี่ยม ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณถนนเลี่ยงเมืองเชื่อมถนนบ้านสวน๙ถึงถนนเพชรบ้านสวน หมู่ที่๑ หมู่ที่๒ ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาบริเวณ บริเวณซอยบ้านสวน-พระยาสัจจา ๔/๒ หมู่ที่๓ ตำบลบ้านสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง