สำนักการคลัง

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร(ดีเซล)ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๕ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๕-๐๒๐๕ ชลบุรี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามเด็กเล่นพร้อมติดตั้งเครื่องเล่นเด็กและเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาบริเวณบ้านพักอาศัยพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน(ศูนย์สันติภูมิ)อาคาร A ตำบลบ้านสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในซอยหมู่บ้านเขาน้อยวิลล่า จุดเริ่มต้นโครงการ บ้านเลขที่ ๒๒๕/๙๐,๒๒๕/๑๔๐ ถึง จุดสิ้นสุดโครงการ ๒๒๕/๒๔,๒๒๕/๑๘๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)