สำนักการคลัง

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รับจ้างซ่อมรถกวาดดูดฝุ่น ทะเบียน ๘๔-๗๓๕๙ ชลบุรี รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๐-๔๖-๐๐๐๑ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำเปิด คสล. ต่อจากรางระบายน้ำเดิมบ้านสวนเศรษฐกิจ ๓๐ (ซอย๑๒)ถึงเขตทางรถไฟและจากเขตทางรถไฟถึงถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านสวน และหมู่ที่ ๑ ตำบลหนองรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)