[vc_row][vc_column]

View allLPAnewsPersonal NotesUncategorizedกฏหมายเลือกตั้งท้องถิ่นขายทอดตลาดข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563ข่าวกิจกรรม ปี 2564ข่าวกิจกรรม ปี 2565ข่าวกิจกรรม ปี 2566ข่าวกิจกรรม ปี 2567ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2563ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2564ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2565ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2566ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2567ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุคำสั่งเทศบาลคำสั่งเลือกตั้งท้องถิ่นคู่มือประชาชนตรวจสอบรายงานการเงินตรวจสอบรายงานการเงิน ปี 2565ตรวจสอบรายงานการเงิน ปี 2566ตารางแสดงวงเงินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.)นโยบายไม่รับของขวัญบ้านสวนมีดีประกาศจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี66ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี67ประกาศพระราชบัญญติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประกาศสภาเทศบาลประกาศเจตนารมณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ประกาศเจตนารมณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ประกาศเลือกตั้ง อบจ.ประกาศเลือกตั้งท้องถิ่นประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึกประเภทผลิตภัณฑ์จากผ้าและเครื่องแต่งกายประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่ยาประเภทสินค้าเกษตรปีงบประมาณ พ.ศ.2563ผลการจัดซื้อจัดจ้างผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 63ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 64ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 65ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 66ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี67ผลการเลือกตั้งท้องถิ่น ปี 2564ยกเลิกประกาศรับสมัครงานราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑)ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดตามกฏหมายว่าด้วยอาคารชุดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดตามกฏหมายว่าด้วยอาคารชุด.ชุด ๑ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดตามกฏหมายว่าด้วยอาคารชุด.ชุด ๒ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดตามกฏหมายว่าด้วยอาคารชุด(ภ.ด.ส.๒)รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะรายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ ปี 2563รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 2563รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ปี 2563วารสารที่นี่บ้านสวนวารสารที่นี่บ้านสวน ปี 63สรุปข้อร้องเรียนสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างราย ปี 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายปีสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายปี 64สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายปี 65สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปี 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปี 64สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปี 65สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปี66สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปี67สรุปรายงานบัญชีการเงินสรุปรายงานบัญชีการเงิน ปี 64หมวดหมู่อื่นๆอาคารชุด/ห้องชุดอีเว้นท์เทศบัญญัติ งบประมาณ ปี 63เทศบัญญัติ งบประมาณ ปี 64เทศบัญญัติ งบประมาณ ปี 65เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเทศบัญญัติเทศบาลเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก แผนการจัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี63เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี64เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี65เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี66เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี67เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี63เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี64เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี65เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี66เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี67แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบบบัญชีรายการอาคารชุด (ภ.ด.ส.4)แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 63แผนการซ่อมบำรุงแผนดำเนินงานแผนที่หน่วยเลือกตั้ง อบจ.แผนที่หน่วยเลือกตั้งท้องถิ่นแผนพัฒนาท้องถิ่น