17 ต.ค.62 เวลา 13.30 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ อสม. ที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในพื้นที่ตำบลบ้านสวน ตามโครงการ ตามติดพิชิตเบาหวาน (Nanny NCD) โดยจัดให้มี อสม.เชี่ยวชาญ ดูแลผู้ช่วยเบาหวานสีแดง ไม่ให้มีภาวะแทรกซ้อน และผู้ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง Long Term Care ซึ่งเป็น Care Giver ทุกคนทำงานด้วยจิตอาสา และดูแลผู้ป่วยด้วยความเสียสละ อดทน ใส่ใจ ดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างดี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน

17 ต.ค.62 เวลา 13.30 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมน…

12 ต.ค.62 เวลา 9.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดกิจกรรมวันไลออนส์สากลบริการ ปี 2562 ซึ่งเป็นความร่วมมือกันของระหว่างสโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 – ซี ร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยภายในงานมีกิจกรรมอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน , กิจกรรมตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน , กิจกรรมมอบแว่นตาผู้สูงอายุ วัดสายตา คัดกรองผู้ป่วยเป็นตาต้อกระจก , กิจกรรมบริการตัดผม , กิจกรรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมะเร็งในเด็ก และกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์จำนวน 287 ทุน โดยมี รศ.ดร.วีระ ลาดหนองขุ่น ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 – ซี เป็นประธานในครั้งนี้ พร้อมทั้งมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน

12 ต.ค.62 เวลา 9.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนต…